Pall i kork
Barstol i kork

Kork, en fantastisk naturprodukt


Barken på korkeken har en unik struktur som består av små celler fyllda helt med luft. Korkens egenskaper härrör naturligt från strukturen och kemiska sammansättningen hos de extremt starka och flexibla membranen, som dessutom är vattentäta och lufttäta. Varje kubikcentimeter av korkens struktur innehåller mellan 30 och 40 miljoner celler.

PALL & BARSTOL I KORK 

En designvärld som fångar fantasin och inspirerar till vackra och miljövänliga

interiörer som ger människor bättre, ljusare och hälsosammare utrymmen att

leva, arbeta och leka i.


Pall 300x455mm

Barstol  liten 340x460

Barstol mellan 420x460

Barstol stor 420x680