3DFORMS - väggabsorbent i kork

3DFORMS korkplattor kombineras på olika sätt för att skapa unika tredimensionella mönster som ger djup och identitet till  vertikala ytor. 3DFORMS ger en oändlig mängd kreativa möjligheter och ger en unik textur som har bra akustiska och termiska egenskaper. Korkplattorna limmas direkt på vägg eller fästs upp med små listnålar utan synlig skalle.


3DForms finns både med skulptural design och platta korkplattor. 


Design5mm är agenter för Norden med dessa fina korkprodukter.

KORKDESIGN

KORK

Kork är en naturlig råvara som är 100 % biologiskt nedbrytbar, återvinningsbar och förnybar.

Kork är även ett naturligt brandskyddsmedel då det inte sprider flammor och inte avger giftiga gaser vid förbränning.


3DForms finns i två storlekar:

Mått 150x150x30mm & 300x300x30mm