MODULAR - väggabsorbent i kork


Korkplattorna kan kombineras på olika sätt för att skapa unika mönster. Korken ger

många kreativa möjligheter och har goda akustiska och termiska egenskaper.

Korkplattorna limmas direkt på väggen eller fästs upp med små listnålar utan synlig skalle.


Design5mm är agenter för Norden med dessa fina korkprodukter.

Kork som absorbent

Kork är en naturlig råvara som är 100 % biologiskt nedbrytbar,

återvinningsbar och förnybar. Kork är också ett naturligt brandskyddsmedel då det sprider inte lågor och avger inte giftiga gaser vid förbränning.


Modular finns i mått; 580x580x7mm