KORK


Kork är den yttre barken på korkeken, Quercus Suber L, som huvudsakligen växer i Medelhavsområdet i världen. Barken är en vegetabilisk vävnad som består av en agglomeration av celler fyllda med en luftliknande gas och fodrad med omväxlande lager av cellulosa och suberin. Varje kubikcentimeter av korkens struktur innehåller mellan 30 och 40 miljoner celler.


Korkekskogar täcker cirka 2,5 miljoner hektar främst i sju länder: Portugal, Algeriet, Spanien, Marocko, Frankrike, Italien och Tunisien. Detta träd har en livslängd på cirka 300 år och det måste vara 25 år gammalt innan det kan ge sin första skörd av kork. Kork tas bort från stammen på ett hållbart sätt vart nionde år och skadar inte trädet på något sätt. Efter skörden börjar ett nytt lager kork bildas.


Med den ökande omsorgen om miljön förblir korkek det enda trädet vars bark kan förnya sig själv efter skörd och lämnar trädet oskadat. Det är verkligen en förnybar, miljövänlig resurs. Dessutom har korkeken den anmärkningsvärda förmågan att hålla kvar kol och ett skördat korkträd fixerar nästan fem gånger mer kol. Denna exceptionella egenskap gör kork till en naturligt hållbar produkt och dess användning bidrar till att bevara en unik livsmiljö i världen.