RUMSAVSKILJARE I FILT


Att dela av ett rum tillfälligt eller permanent skapar ett lugn och filtens egenskaper och placering även bra akustik.

Välj mellan olika lösningar nedan som passar i just ditt projekt och hur rummet används.