FILT & KORK

Design5mm arbetar med filt och kork som båda har goda akustiska och termiska egenskaper.