SKULPTUR


Dessa tre skulpturer är skapade av Gunilla Vardam med Anders Vardams  akvareller som skurits och rivts ner

till små bitar som är limmade på tjejerna. Alla material som använts till skulpturerna är återvunna på olika sätt. 

Tre av skulpturerna har varit uttagna till den jurybedömda konstutställningen, hÖsterlensalongen, på Österlen.

Alla dockorna har ungefär samma mått 105x42x30 cm.